Diagrama de la escala de do (C) eólica b5 (o escala semilocria), en posición.

Escala eólica b5 guitarra. En posición. Tono de do (C).
Escala eólica b5. En posición. Tono de do (C).