Diagrama de la escala de do (C) mixolidia b9 b13, en posición.

Escala mixolidia b9 b13 (frigia española). En posición. Guitarra
V. Escala mixolidia b9 b13 (frigia española). En posición. Tono de do (C).