Diagrama de la escala de do (C) dórica #4 (o escala rumana), en posición.

Escala dórica #4 (escala rumana). En posición. guitarra
IV. Escala dórica #4 (rumana). En posición. Tono de do (C).